Blog > Komentarze do wpisu
Dysleksja, ADHD i inne

Proszę wszystkich rodziców uczniów klas O-I, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2010.228.1487) o przyniesienie do szkoły posiadanej już opinii psychologicznej lub orzeczenia do 20 września 2012 roku. Opinię można przekazać wychowawcy lub pedagogom szkolnym.

poniedziałek, 17 września 2012, pedagog.jose22

Polecane wpisy