Kategorie: Wszystkie | zakładki
RSS
wtorek, 18 marca 2014
Indeks dla najlepszych
11:14, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 04 lutego 2014
Dofinansowanie obiadów

  

 

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej  lub wiesz, że ktoś z Twoich kolegów/koleżanek  potrzebuje pomocy  - możesz ubiegać się o pomoc w dofinansowaniu obiadów.Informacje znajdziesz tutaj      http://nakarmglodnego.pl/sos-obiadowe/ 

 

 

 09:43, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
środa, 18 grudnia 2013
Boże Narodzenie 2013

 

 

 

Wiersz staroświecki

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko nam się rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

I oby w nas złośliwe jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

By anioł podarł każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
kładąc na serce pogmatwane,
jak na osiołka- kompres śniegu.

Aby się wszystko uprościło-
było zwyczajne- proste sobie-
by szpak pstrokaty, zagrypiony
fikał koziołki nam na grobie.

Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska- cichych, ufnych-
jak ciepły pled wzięła na ręce.

 

ks. J. Twardowski

 

 

08:44, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
piątek, 25 października 2013
Dopalacze

Pamiętaj!!!

 


Biorąc nie jesteś sobą.Nie daj się oszukać  przez sklepy oferujące ,,nowe narkotyki". Są one wyjątkowo niebezpieczne.

Tutaj znajdziesz informacje na temat faktów i mitów na ten temat:

Informacje o dopalaczach dla młodzieży (link)


ULOTKA DLA RODZICÓW

11:18, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 03 września 2013
Pomoc materialna

Ze względu na zbliżający się termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na  terenie m.st.Warszawy  na rok szkolny 2013/2014  zamieszczamy wzory wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2013/2014

Termin składania wniosków stypendialnych do 13 września!

Dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

Termin składania wniosków  o dofinansowanie do 10 września !


Dodatkowe informacje oraz wzór oświadczenia o wysokości  dochodów  u pedagogów szkolnych.

  11:13, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 13 czerwca 2013
Wyprawka szkolna--podręczniki

 

 

W 2013 roku rząd przeznaczy więcej pieniędzy na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców 

Pozwoli to objąć pomocą ponad 575 tys. uczniów rozpoczynających we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, w klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 

 

Wymagania formalne 

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Dla uczniów pozostałych klas ( w tym szkół ponadgimnazjalnych) objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

Około 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „wyprawka szkolna” bez względu na dochód jaki osiągają na jednego członka rodziny.
 

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie

wynosić od 225 zł do 770 zł.

 

Szczegóły :

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5005%3Awyprawka-szkolna-2013&catid=255%3Afinanse-na-edukacj-aktualnoci&Itemid=68
 

Źródło: PAP, www.pedagogia.pl

 

 

Prosimy o pobieranie faktur przy zakupie podręczników.

Faktury będą potrzebne przy rozliczaniu dofinansowania.

11:59, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
"Znamię! Znam je?"

Zachęcamy do zapoznania się  z  Programem „Znamię! Znam je?” ,

który skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych

i  jego celem jest budowanie świadomości wśród młodzieży

na temat zagrożeń wynikających z zachorowalności na czerniaka,

a także potrzeby profilaktyki i wczesnego wykrywania tego nowotworu.

W ramach programu Akademia Czerniaka

zaprosiła ponad 7000 placówek ponadgimnazjalnych z całej Polski

do przeprowadzenia lekcji edukacyjnych

na temat czerniaka.

Na potrzeby programu „Znamię! Znam je?”

przygotowano konspekt lekcji edukacyjnej,

materiały pomocnicze, ulotkę, plakat,

quiz interaktywny

oraz film edukacyjny na temat samobadania skóry.

http://www.akademiaczerniaka.pl/kampania-znamie-znam-je/o-kampanii/

 

źródło : http://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/o-akademii-czerniaka/

 

 


11:17, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 11 czerwca 2013


Już niedługo wakacje!!!

Poznaj zasady dzięki którym unikniesz nieprzyjemnych przygód

Z pewnością przyda ci się w podróży telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi: 112 - centrum powiadamiania ratunkowego, 997 - policja, 998 straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe oraz kontaktem ICE (www.icefon.eu)

- warto słuchać poleceń obsługi lotniska, personelu samolotu, czy pociągu. Ci ludzie są tam po to, byś bezpiecznie dotarł na wakacje i wrócił do domu 

-nigdy nie noś pieniędzy w jednym miejscu  

-unikaj oddalania się od autokaru, czy pociągu 

-staraj się nigdy nie zostawiać bagażu bez opieki 

-nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób

Jak mawiają najstarsi górale - z górami śpasów ni ma (z górami żartów nie ma)

Dlatego wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu( więcej na temat trudnej sztuki poruszania się po górach -

http://bezpiecznewakacje.pl/?option=com_content&view=article&id=56&catid=34&Itemid=66)


a nad morzem-kąpać się, pływać i rozrabiać w wodzie można wyłącznie w miejscach dozwolonych. Najlepiej pod okiem ratownika. Nie wchodzimy do wody w pobliżu mostów, portów i przystani.

Na głęboką wodę, poza strzeżony akwen, wypływać wolno wyłącznie posiadaczom karty pływackiej drugiego stopnia, tzw. żółtego czepka. 

opracowano na podstawie

http://bezpiecznewakacje.pl/?option=com_content&view=article&id=55&catid=34&Itemid=6611:04, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
środa, 29 maja 2013
Uczniowie zdolni

 


 Trwa rekrutacja do prestiżowego ogólnopolskiego 

programu pomocy wybitnie zdolnym 

dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie : fundusz.org/rekrutacja 

09:29, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Na rok szkolny 2013/2014  Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował VI edycję projektu 

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Szczegółowe zasady i procedurę przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2013/2014, który wraz z pozostałymi wzorami dokumentów jest zamieszczony na stronie internetowej www.mazovia.pl odnośnik: Mazowsze- stypendia dla uczniów oraz na stronie internetowej www.stypendia.oeiizk.waw.pl. 

 

Rejestracja wniosków stypendialnych na portalu informatycznym będzie dostępna od dnia 28 czerwca 2013 r. do 5 lipca 2013 r.   

 Więcej informacji u pedagogów szkolnych oraz na tablicy ogłoszeń.

08:37, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
środa, 17 kwietnia 2013
Dzień Otwarty

 

Drogi Kandydacie/ Kandydatko!!!

 

Serdecznie zapraszamy na  Dzień Otwarty w naszej szkole !!!

 

Już dzisiaj (17.04) od 18.00  możesz :

- zwiedzić naszą szkołę,

- poznać  dyrekcję, nauczycieli, uczniów oraz oczywiście

pedagogów szkolnych :)

- zapoznasz się z ofertą dotyczącą profili poszczególnych klas,

- dowiesz się jakie zajęcia pozalekcyjne ( sportowe, kulturalne, profilaktyczne, maturalne....) oferuje szkoła,

- dowiesz się, co się dzieje w szkole ( a dzieje się duuużo!!),

- możesz zadać każde pytanie, na które na pewno uzyskasz odpowiedź!

 

 

Zapraszamy !!!!!!!!

11:41, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 15 kwietnia 2013
Konferencja

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów do udziału w Konferencji

"Wartości do szkoły! Szkoła z wartościami",

która odbędzie się 19.04.2013r. w godzinach 10:00 - 16:00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.

Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz aktywnych rodziców

Spotkanie będzie okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń na

temat wychowywania dzieci w duchu wartości jak również inspiracją do dalszej

pracy z młodzieżą.

Udział w Konferencji jest bezpłatny - po uprzednim zarejestrowaniu na stronie www.edukacjazwartosciami.pl12:06, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
II Edycja Kampanii „Nie jestem gotowa, aby zostać mamą, jeszcze nie teraz”

 

W imieniu organizatorów zapraszamy na interaktywne spotkanie edukacyjne

„Z kim? Kiedy? Dlaczego? Otwarte rozmowy o życiu seksualnym młodzieży”,

które jest realizowane w ramach II edycji kampanii

„Nie jestem gotowa, aby zostać mamą, jeszcze nie teraz”.

Spotkanie odbędzie się 24.04.2013 (środa) w godz. 15:00-16:30

w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przy ul. Chodakowskiej 19/31, w Warszawie

(Aula Tomaszewskiego, I piętro).

 

Celem projektu jest edukacja i zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie odpowiedzialnych zachowań seksualnych. Podczas tegorocznej kampanii szczególna uwaga skierowana będzie na znaczenie dialogu i relacji w zakresie planowania życia seksualnego oraz wiedzy o seksie i antykoncepcji.

Podczas interaktywnego spotkania edukacyjnego uczestnicy będą rozmawiać m.in. o:

- komunikacji w związku

- planowaniu bezpiecznego życia seksualnego

- sposobach na osiągnięcie zadowolenia w życiu intymnym

Na pytania odpowiedzą: Aleksandra Jodko-Modlińska – psycholog-seksuolog, SWPS 

oraz dr n. med. Grzegorz Południewski – ginekolog,

a dyskusję poprowadzi Paulina Młynarska.

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy: młodzież, nauczycieli, rodziców.

Spotkanie kierowane jest do osób powyżej 15 r.ż. Wstęp wolny. 

 

Aby zgłosić udział prosimy o wypełnienie formularza na stronie: http://jeszczenieteraz.pl. W potwierdzeniach grupowych prosimy o podanie liczby osób, które deklarują udział oraz wypełnienie danych osoby zgłaszającej. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń (do wyczerpania miejsc).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorkami projektu:

Anną Wolską, tel. 728 313 511

oraz Anną Ciecierską, tel. 696 050 230,

e-mail: jeszczenieteraz@primum.pl


Zapraszamy!

11:59, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 09 kwietnia 2013
Zdrowe odżywianie a matura

Przed Wami egzaminy maturalne, a Wy już teraz odczuwacie  stres : jesteście  nerwowi, łatwo wpadacie  w panikę, źle sypiacie. Nie sięgajcie jednak po leki na uspokojenie, lecz... zmieńcie swoją dietę.  Na waszych talerzach przed maturą nie może zabraknąć:


-chleba pełnoziarnistego,który zawiera  witaminy z grupy B,potas oraz mangan.Potas wpływa na prawidłowe działanie centralnego układu nerwowego,wspomaga zdolność koncentracji.Mangan wzmacnia działanie witaminy B1 i C:

 

-zielonego groszku -zawiera witaminy z grupy B, które podnoszą odporność na stres. Witamina B1 nazywana jest nawet „witaminą dobrego nastroju”. Oznakami jej niedoboru są: ciągłe zmęczenie, bezsenność, stany depresyjne.

 

-mleka, gdyż zawiera cynk pobudzający wydzielanie endorfin (tzw. hormonów szczęścia). Nastroi cię optymistycznie. 

 

-jajek, ponieważ zawierają kwas foliowy oraz cholinę, dzięki której przestaniecie się martwić brakiem pomysłów w pracy. Gdy jej brak, stajecie się roztargnieni i rozdrażnieni

 

-kakao zawiera magnez, który jest niezbędny do syntezy hormonów stresu. Działa uspokajająco, zmniejsza napięcie przedmiesiączkowe;

 

-ryb,bo zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, których głównym konsumentem jest mózg – poprawiają nastrój i pamięć, likwidują agresję; 

 

-ziemniaków,ponieważ zawierają potas regulujący gospodarkę wodną organizmu i pracę serca. Oczyszczają organizm z toksyn i rozjaśniają myśli, bo poprawiają zaopatrzenie mózgu w tlen;

 

-sałaty, bo zawiera kwas foliowy. Zapewnia prawidłowy rozwój komórek nerwowych. Wpływa na wytwarzanie serotoniny, hormonu zapewniającego równowagę psychiczną. Uodparnia na zmiany pogody;


-chudego mięsa, gdyż  zawiera białko – źródło energii niezbędne do budowy nowych i odbudowy zużytych tkanek. Jest równie ważne jak woda – jego zaledwie  15-proc. niedobór może powodować zaburzenia pracy organizmu;  


-natki gdyż zawiera witaminę C, która wzmacnia system odpornościowy i sprawia, że dobrze sobie radzisz  w trudnych sytuacjach.


Trzymaj się z daleka od :

ALKOHOLU

Odpręża tylko na krótko, a w większych ilościach uszkadza komórki nerwowe i może być przyczyną depresji. Niszczy witaminę C i magnez.

NADMIARU KOFEINY
Filiżanka pachnącej kawy nikomu oczywiście nie zaszkodzi.  W większej ilości pozbawi twój organizm witamin B i C oraz potasu i cynku. Nadmiar kawy może rozdrażniać i mieć negatywny wpływ na koncentrację.

BIAŁEJ MĄKI I CUKRU

Utrudniają przyswajanie ważnych witamin i składników mineralnych.

TŁUSTEGO MIĘSA

Powoduje ospałość i ociężałość. Zawarte w nim nasycone kwasy tłuszczowe wpływają negatywnie na układ krążenia – w konsekwencji mózg jest gorzej dotleniony i odżywiony.


źródło : http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Tekst/Zdrowie/525969,1,Jak-pokonac-stres-przed-matura.html

11:40, pedagog.jose22
Link Komentarze (1) »
środa, 02 stycznia 2013
Dla rodziców

Zachęcamy do skorzystania z oferty

 

zajęć dla rodziców uczniów naszej szkoły.

 

W styczniu proponujemy :

 

→ 12 stycznia 2013 r. w godz.9-17 - Warsztat dla rodziców nastolatków

 

pt. :  "Kurs Przetrwania Dojrzewania"

 

→ 16 stycznia 2013r. w godz. 18-20 - Spotkanie edukacyjne pt. :

 

"Zrozum , zaakceptuj, bądź... o komunikacji

 

z nastolatkiem, jego potrzebach i roli rodzica"

 

 

Zapraszamy i prosimy o zapisanie się mailowo  : pedagog.jose@gmail.com,

 

bądź u wychowawcy w czasie szkolnego zebrania

 

dla rodziców, które odbędzie się 9 stycznia

piątek, 23 listopada 2012
Zajęcia dla rodziców

Zapraszamy na  

 

 

SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA RODZICÓW

 

Tematy do wyboru :

 

Po co im ten BUNT????

- główne zadania rozwojowe okresu dorastania i jego zagrożenia

 

Zrozum, zaakceptuj, bądź...

- o komunikacji z nastolatkiem, jego potrzebach i roli rodzica

 

 

Wszystkich chętnych prosimy o zapisy

 

drogą elektroniczną (z podaniem wybranego tematu)

 

na adres pedagog.jose@gmail.com

 

Spotkanie odbędzie się w styczniu 2013 roku.

 

Zapisy do 15 grudnia 2012r.

 

środa, 21 listopada 2012
Zajęcia dla rodziców

Kurs Przetrwania Dojrzewania”

 

Serdecznie zapraszamy na

warsztat umiejętności wychowawczych

dla rodziców nastolatków

 

W programie szkolenia między innymi :

 

Charakterystyka okresu dojrzewania

 

Komunikacja z nastolatkiem- Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały i jak słuchać, żeby z nami rozmawiały.

 

Twórcze rozwiązywanie problemu z nastolatkiem

 

Jakie potrzeby mają nastolatki? Czego potrzebują od rodziców?

 

Wytyczanie granic w stosunkach z nastolatkami

 

Poszerzanie wiedzy o profilaktyce uzależnień (np.internet, używki), przemocy (np.sponsoring, handel ludźmi, mobbing) i sposobach pomocy nastolatkowi

 

Czym zastąpić „poważną rozmowę”?

 

 

 

Miejsce warsztatów : XXIILO im.Josè Martì

 

Termin : 15 grudnia 2012 r.lub 12 stycznia 2013 r.

 

Czas trwania : 9.00-17.00

 

Prowadzące : Monika Frontczak i Lucyna Roch ( pedagodzy szkolni XXIILO)

 

Kontakt : pedagog.jose@gmail.com

 

tel. 22 834 03 57

 

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o zgłoszenie do 10 grudnia.

 

Polecamy i zapraszamy!!!!wtorek, 13 listopada 2012
Wolontariat

13:42, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
Telefon Zaufania dla Młodzieży 116 111

Konkurs urodzinowy

 

Telefonu Zaufania

 

dla Dzieci i Młodzieży 116 111

 

„Maskotka 116 111”!Stwórz maskotkę

i napisz dlaczego właśnie ona pasuje

do Telefonu 116 111

 

Do wygrania MP4 i inne super nagrody!

 

Na maskotkę lub jej zdjęcie czekamy do 26.11.2012 r.

 

Więcej informacji:

www.116111.pl/konkurs

 

Partner konkursu: Fundacja IT Leader Club Polska 

 

 

Pomoc materialna w formie dożywiania

POSIŁEK DLA UCZNIA

 

Stypendium może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w

szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych

(gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w

szkole ze środków Pomocy Społecznej).

Wsparcie z Ośrodków Pomocy Społecznej powinno być zawsze pierwszym źródłem finansowania

bezpłatnych posiłków dla uczniów. Dopiero, gdy nie jest to możliwe w ramach środków OPS,

dyrektor szkoły może przyznać stypendium "Posiłek dla ucznia" na podstawie

Uchwały Nr XXXVIII/970/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca

2012r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pedagogami szkolnymi.1 , 2 , 3 , 4 , 5
| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30