Kategorie: Wszystkie | zakładki
RSS
wtorek, 13 listopada 2012
Wolontariat

13:42, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
Telefon Zaufania dla Młodzieży 116 111

Konkurs urodzinowy

 

Telefonu Zaufania

 

dla Dzieci i Młodzieży 116 111

 

„Maskotka 116 111”!Stwórz maskotkę

i napisz dlaczego właśnie ona pasuje

do Telefonu 116 111

 

Do wygrania MP4 i inne super nagrody!

 

Na maskotkę lub jej zdjęcie czekamy do 26.11.2012 r.

 

Więcej informacji:

www.116111.pl/konkurs

 

Partner konkursu: Fundacja IT Leader Club Polska 

 

 

Pomoc materialna w formie dożywiania

POSIŁEK DLA UCZNIA

 

Stypendium może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w

szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych

(gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w

szkole ze środków Pomocy Społecznej).

Wsparcie z Ośrodków Pomocy Społecznej powinno być zawsze pierwszym źródłem finansowania

bezpłatnych posiłków dla uczniów. Dopiero, gdy nie jest to możliwe w ramach środków OPS,

dyrektor szkoły może przyznać stypendium "Posiłek dla ucznia" na podstawie

Uchwały Nr XXXVIII/970/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca

2012r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pedagogami szkolnymi.czwartek, 08 listopada 2012
Funkcjonowanie ucznia dyslektycznego w szkole ponadgimnazjalnej

 

 

Dysleksja rozwojowa jest faktem  i nie dotyczy tylko dzieci

 

uczących się czytania i pisania w szkole  podstawowej.

 

Zapraszam do lektury artykułu na temat dyslektyków

 

w szkole ponadgimnazjalnej :

 

http://www.glospedagogiczny.pl/d/praca-z-uczniem-ze-spe/funkcjonowanie-ucznia-dyslektycznego-w-szkole-ponadgimnazjalnej.html

 

 

I coś jeszcze....

 

http://www.youtube.com/watch?v=bHiiG3ES56I

Jakie wrażenia???

 

środa, 07 listopada 2012
Dla Rodziców

Już wkrótce nowa odsłona

 

"Szkoły Przetrwania Dojrzewania",

 

czyli spotkań dla rodziców nastolatków

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w

najbliższym czasie!!

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej


oferujemy następujące zajęcia grupowe

 

i indywidualne :


Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne grupowe  ( wtorek 13.45 i 14.50,  środa 14.45 )


Trening ortograficzny (termin ustalany indywidualnie)

 

→ Skoncentruj się!- ćwiczenie koncentracji uwagi (termin ustalany indywidualnie)


→ Zarządzanie sobą w czasie (termin ustalany indywidualnie)


→ Akcja - Motywacja!- zajęcia o tym,żeby chciało się chcieć (termin ustalany indywidualnie z grupą lub

osobą)

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe (termin ustalany indywidualnie z grupa lub osobą)


→ Porady i konsultacje  (dla uczniów, rodziców, nauczycieli)


→ Konsultacje z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10

 

( pani psycholog dyżuruje w naszej szkole jeden raz w miesiącu, prosimy o zapisanie się drogą   

 

elektroniczną, telefonicznie, bądź osobiście w gabinecie pedagoga)

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana na terenie szkoły ma charakter dobrowolny.

 


poniedziałek, 29 października 2012
Nowe zakładki

 

 

Polecamy zapoznanie się z nowymi

 

linkami dotyczącymi

 

Doradztwa Zawodowego i

 

Terapii Pedagogicznej (dysleksja itp.)

 

Tagi: nastolatki
13:27, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
Tablica informacyjna

 

 

 

...do zapoznania się z ogłoszeniami umieszczonymi na

Tablicy Informacyjnej Pedagogów Szkolnych (koło schodów do szatni).

Znajdziecie tam informacje o warsztatach dla młodzieży organizowanych przez Karan, Poradnię MOP, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 10 ( nasza rejonowa).

Ponadto możecie wziąć powieszone tam ulotki dotyczące poszukiwania pracy, autoprezentacji, Ochotniczych Hufców Pracy

piątek, 26 października 2012
Nowości, propozycje, ciekawostki..

W dniu 22. października 2012 roku wystartował

Wolontariat Koleżeński Mary i Max - nowatorski projekt, którego celem jest umożliwienie osobom z autyzmem i Zespołem Aspergera

nawiązania nowych relacji z rówieśnikami. 

 

Wszystkie informacje o tym ciekawym i wartościowym projekcie

znajdziecie na stronie organizatora

http://www.wolontariat.ukrytypotencjal.org/index.php5

 

 

◊                  

 

W dniu dzisiejszym odbywa się w naszej szkole

Kiermasz Pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami

oraz do rozmowy z doradcami zawodowymi

 

W listopadzie odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym

w klasach II d, III h, II b, II h, II, b, III e, III c

Szczegółowe informacje już wkrótce.. 

poniedziałek, 01 października 2012
Dyżur Pedagogów Szkolnych

Godziny pracy Pedagogów Szkolnych

 

mgr Lucyna Roch                             


Poniedziałek    8.00-12.00
Wtorek           8.00-13.00
Środa              8.00-12.00
Czwartek       12.00-16.00
Piątek             11.00-14.00

mgr Monika Frontczak

Poniedziałek  10.00-14.00
Wtorek         12.00-15.00
Środa            11.00-16.00
Czwartek       8.30-12.30
Piątek             8.30-12.30

TELEFON :
022- 834-03-57       pedagog.jose@gmail.com


poniedziałek, 17 września 2012
Dysleksja, ADHD i inne

Proszę wszystkich rodziców uczniów klas O-I, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2010.228.1487) o przyniesienie do szkoły posiadanej już opinii psychologicznej lub orzeczenia do 20 września 2012 roku. Opinię można przekazać wychowawcy lub pedagogom szkolnym.

wtorek, 11 września 2012
Nastolatki i rodzice

Dobre spory nastolatków z rodzicami


Dobre spory nastolatków z rodzicami Nastolatki, które w dyskusji z rodzicami mogą otwarcie wyrażać swoje opinie, są bardziej odporne na presję rówieśniczą dotyczącą spożywania alkoholu i narkotyków.

Do takich wniosków doszli badacze z University of Virginia. Przez kilka lat zajmowali się dużą grupą nastolatków i ich rodziców. Zbierali informacje na temat relacji dzieci z rodzicami, zażywania przez nie nielegalnych substancji, bliskich przyjaźni i umiejętności społecznych. Zauważyli, że nastolatki, które w rodzinnych dyskusjach mogły otwarcie bronić swojego zdania, łatwiej odmawiały spożywania alkoholu i narkotyków.

Za spór badacze uznawali te wymiany zdań, w których obie strony próbowały się nawzajem przekonywać za pomocą sensownych argumentów, a nie osobistych wycieczek, obrażania czy prób wywierania nacisków (np. płaczem). Zdrowa autonomia, którą młodzi ludzie potrafili wypracować w domu, była efektywna również w relacjach z rówieśnikami.

 

źródło : http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/5866/Dobre-spory-nastolatk%C3%B3w-z-rodzicami/

wtorek, 04 września 2012
Pomoc materialna w nowym roku szkolnym

Pomoc materialną dla uczniów naszej szkoły stanowią :

- stypendium szkolne ( socjalne ) : dla uczniów zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, spełniających kryterium dochodowe do 351 zł netto na osobę w rodzinie,Uwaga! od 1 października kryterium dochodowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 823)  na osobę będzie wynosić do 456 zł netto ( jeśli w rodzinie jest taki dochód przekracza 351 zł, a nie przekracza 456 zł - można złożyć wniosek ). Dochód na 1 członka rodziny ustala się na podstawie dochodów za miesiąc sierpień, wszystkie dokumenty dotyczące dochodu powinny uwzględniać sytuację materialną rodziny w miesiącu sierpniu. Uczeń musi zamieszkiwać na terenie miasta st. Warszawy, jeśli adres zamieszkania jest inny niż zameldowania należy wraz z wnioskiem dostarczyć dokument potwierdzający lub pisemne oświadczenie o miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dostarczyć : zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach, oświadczenie wnioskodawcy o dochodach z innych źródeł, zaświadczenie z urzędu Pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenie o kwocie i formie pomocy społecznej ( jeśli nie ma takiej pomocy to też musi być o tym zaświadczenie), zaświadczenie o kwocie świadczeń rodzinnych, zaświadczenie o kwocie dodatku mieszkaniowego, w przypadku prowadzenia przez rodziców ucznia działalności gospodarczej- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,  zaświadczenie o pobieranych bądź płaconych alimentach lub oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów zawierający klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej ( oświadczenie w gabinecie pedagoga), wniosek z dokumentami należy złożyć w szkole do 12 września 2012 roku,

- wyprawka szkolna, termin składania wniosku do 10 września ( będą rozpatrzone w październiku ), kryterium dochodowe jest takie samo jak w przypadku stypendium, czyli maksymalnie 456 zł netto na osobę,

- zasiłki dotyczące wydarzeń losowych : szczegółowe informacje w gabinecie pedagogów.

Wszystkie informacje i wnioski dotyczące wyprawki i stypendium należy pobrać ze strony Biura Edukacji

www.edukacja.warszawa.pl, w zakładce "Komunikaty"→"Stypendia",

lub "O nas" →"Budżet oświaty"

 

kontakt z pedagogami szkolnymi :  pedagog.jose@gmail.com


09:37, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 02 września 2012
Witamy po wakacjach

 

 

Wszystko co dobre szybko się kończy...ale przed nami jeszcze lepsze!!! Chociaż lato w pełni witamy wszystkich uczniów ponownie w murach szkoły. Szczególnie witamy uczniów z klas 0-I, niedługo spotkamy się z wami na zajęciach integracyjnych.

 

Przypominamy, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego i zasiłku losowego. Wnioski można pobrać na stronie:

http://www.edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=5032

i przynieść wypełnione, razem z kompletem niezbędnych dokumentów do gabinetu pedagogów szkolnych.

MACIE  NA TO CZAS       DO    12 września 2012 roku

Wszelkie informacje u pedagogów lub na stronie www.edukacja.warszawa.pl, www.mojestypendium.pl

 

Gabinet Pedagogów mieści się obok szatni, naprzeciwko bufetu szkolnego.

ZAPRASZAMY!!

22:25, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 28 czerwca 2012
Bezpiecznie w wakacje

 

 

 

 

Wakacje to czas odpoczynku, zabawy, relaksu, podróży, przyjemności....ale to także czas kiedy powinniśmy pamiętać o paru podstawowych zasadach :

1. Zawsze informuj bliskich gdzie i z z kim idziesz, jedziesz. Ustal hasło pomocy ( wyraz, zdanie, które będzie twoim wołaniem o pomoc!). Zapisz w telefonie kontakt ICE    

http://pl.wikipedia.org/wiki/In_Case_of_Emergency

2. Nie afiszuj się dobrami, nie wyciągaj wszystkich gadżetów, gotówki w pociągu, na polu namiotowym.

3. Nie reaguj na zaczepki, udawaj,że nie słyszysz, odejdź..

4. Pilnuj swoich napojów,aby nikt nigdy niczego Ci nie dosypał!!!

5. Nie chodź sama/sama na dyskoteki, imprezy i nigdy sama/sam z nich nie wracaj, zawsze w towarzystwie przyjaciół.

6. Naucz się być asertywnym!! Narkotyki , dopalacze ( to też narkotyki) zrobią Ci z mózgu kogel-mogel! Nie istnieje bezpieczne branie narkotyków!!!!!

7. Alkohol może być przyczyną wielu kłopotów : utonięcia, wypadki samochodowe, niechcianą ciąża itd......pamiętaj!

8. I przede wszystkim---myśl!!   Przewiduj, nie ryzykuj swoim zdrowiem na rzecz dobrej zabawy...nie warto

 

Bezpiecznych i udanych wakacji życzą pedagodzy!!!!!

 

13:51, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
Stypendia za wyniki w nauce za rok szkolny 2011/2012

Zapraszam uczniów, którzy osiągnęli

wysokie wyniki w nauce oraz

otrzymali co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

po odbiór stypendium naukowego w piątek

29.06.2012r. w godzinach 11:30-12:30.

Stypendia naukowe dotyczą wszystkich klas 0-III

(Uwaga, Absolwenci!!!)

 

Minimalna Średnia ocen roczna do stypendium za wyniki w nauce to

4,15 i zachowanie dobre.

 

w skrócie :

Średnie 4,15-5,00

zachowanie minimum dobre

wszystkie klasy ( 0-III)

 

Zapraszam!!

 

W razie pytań, prosimy pisać  : pedagog.jose@gmail.com

00:06, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 28 maja 2012
TELEFON ZAUFANIA DLA MŁODZIEŻY 116 111

22:16, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
piątek, 25 maja 2012
Ważny numer

12:22, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
piątek, 27 kwietnia 2012
Absolwenci!!

W dniu dzisiejszym uczniowie klas III otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.

Mamy kolejną rzeszę wspaniałych absolwentów!!

Wszystkim byłym już Uczniom, życzymy powodzenia , spełnienia marzeń, samorealizacji, ciekawego i satysfakcjonującego życia!!!

Trzymamy za was kciuki na maturze!!!!

 

12:51, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
piątek, 06 kwietnia 2012
Wielkanoc 2012

 

 

Zdrowych, wesołych, rodzinnych

Świąt Wielkanocnych

pełnych radości, uśmiechu, nadziei

i dobrej pogody(zwłaszcza ducha)

życzymy

wszystkim Uczniom, ich Rodzicom, Nauczycielom i innym Pracownikom szkoły


 

19:03, pedagog.jose22
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5
| < Styczeń 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31